Teamet bag

Teamet på turen består af følgende:

Christoph Bastrup, Turplanlægger/ansvarlig

Sørger for at det praktiske bliver planlagt. Har ansvaret for, at de indgåede aftaler med samarbejdspartnere overholdes. Har ansvaret for, at deltagerne modtager de nødvendige informationer i forbindelse med turen.

Christoph er 33 år, bestyrelsesmedlem
i afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken.

Christoph er udpeget af SAMVIRKE til at planlægge og forestå turen til Bornholm i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 samt i 2021

Ann Wæhrens, Turansvarlig

Er ansvarlig for at organisationbestyrelsens beslutninger bliver udført, at budgettet ikke overskrides, samt at turen afholdes efter de gældende aftaler. Ann Wæhrens kan træffe beslutninger på vegne af organisationen i forbindelse med turen.

Ann Wæhrens er 73 år, næstformand i
SAMVIRKES bestyrelse, samt medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken.

Ann Wæhrens er udpeget af SAMVIRKE til at forestå turen til Bornholm i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 samt i 2021.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.